دسته بندی سررسیدها بر اساس اندازه یا قطع

دسته بندی سررسیدها بر اساس اندازه یا قطع


1- سررسید وزیری:

از رایج ترین سررسیدهای موجود می باشد که معمولا در سایز 24×17 سانتی متر چاپ می شود.
2- سررسید رقعی:
اندازه معمول چاپ این سررسیدها 22×15 سانتی متر می باشد.
3- سررسید مدیران ( رحلی ):
سایز تشریفاتی سررسید بوده و معمولاً در سایز 34×24 چاپ می شود.
4- سررسید جیبی:
تقویم جیبی سایزهای مختلفی دارند که رایج ترین آنها 10×15 سانتی متر است.
5- سررسید پالتویی:
سایز معمول این سررسید ها 17×12 سانتی متر است. ( سایز پالتویی بلند 13×22 سانتی متر است.)
6- سررسید خشتی:
سایز خشتی به صورت مربع و با اندازه تقریبی 21×21 سانتی متر می باشد ولی معمولاً سررسیدهای خشتی در اندازه 16×16 یا 17×17 چاپ می شوند.

توضیح: انواع دیگری از اندازه های چاپ سررسید هم وجود دارد، ولی رایج ترین آن ها که معمولاً در کشورمان استفاده می شود موارد ذکر شده است. لازم به ذکر است سایزهای اعلام شده سایزهای رایج چاپ می باشد ولی ممکن است شرکت های مختلف سررسیدها را در سایز متفاوتی چاپ کنند.

/ 0 نظر / 20 بازدید