محصولات 1390 سررسید ارشک

محصولات ارشک

سررسید

1- مجموعه حافظ

یک جلد دیوان کامل حافظ شیرازی به همراه یک جلد سررسید با جعبه. در قطع پالتویی بلند.

75/000 ریال


 

 

 

2- مجموعه خیام

یک جلد دیوان کامل رباعیات خیام نیشابوری به همراه یک جلد دفترتلفن با جعبه. در قطع پالتویی کوتاه.

60/000 ریال


 

 

 

3- ست مدیریتی 5 تکـه

یک جلد سررسید دوروزه،خودکار،ساعت،جاکلیدی و کیف پول با جعبه.

190/000 ریال

 

 

4- ست مدیریتی 3 تکـه

یک جلد سررسید دوروزه،خودکار و جا کلیدی با جعبه .

90/000 ریال

 

 

5- سررسید کلاسوری دالبری

متن سررسید دو روز در یک صفحه،دورنگ،حاوی 23 تصویر از مناظر و ابنیه تاریخی ایران با خودکار و جعبه.

اندازه : 16.5 * 23.5سانتیمتر .

100/000 ریال


 

6- سررسید کلاسوری کیفی رقعی

متن سررسید روزانه،دورنگ با خودکار و جعبه.

اندازه : 23.5*16.5 سانتیمتر .

87/000 ریال .

 

 

 

 

 

 

 

 

7- سررسید کلاسوری طرح چوب رقعی

متن سررسید دو روز در یک صفحه،دورنگ،حاوی 23 تصویر از مناظر و ابنیه تاریخی ایران با جعبه.

اندازه : 16.5 * 23.5 سانتیمتر .

60/000ریال.

 

 

8- سررسید کلاسوری عطف از بغل

متن سررسید روزانه،دورنگ با جعبه.

اندازه: 23.5 * 16.5 سانتیمتر .

92/000 ریال

 

 

 

 

9- سررسید کلاسوری کیفی پالتویی

متن سررسید روزانه،دورنگ با خودکار و جعبه.

اندازه : 12 * 17 سانتیمتر .

62/000 ریال


 

 

10- سررسید کلاسوری طرح چوب پالتویی

متن سررسید روزانه،دورنگ با جعبه .

اندازه : 12 * 18.5 سانتیمتر .

51/000 ریال


 

11- سررسید وزیری روزانه (جمعه جدا)

متن سررسید به صورت هر روز در یک صفحه،دورنگ،ته دوخت با دو نوع جلد ترمو و گالینگور خارجی .

اندازه: 17 * 24 سانتیمتر.

چرم 37/500 ریال

گالینگور33/500 ریال


 

12- سررسید رقعی روزانه (جمعه جدا)

متن سررسید به صورت هر روز در یک صفحه،دورنگ،ته دوخت با دو نوع جلد چرم دو تکه و گالینگور خارجی .

اندازه: 15 * 22 سانتیمتر .

چرم 35/500 ریال

گالینگور 31/500 ریال

 

 

 

 

 

 

13- سررسید دوروزه رنگی

متن سررسید دو روز در یک صفحه،دورنگ،فنری،حاوی24 تصویر از مناظر و ابنیه تاریخی ایران با جلد گالینگور خارجی .

اندازه: 17 * 24 سانتیمتر.

36/500 ریال

 

 

 

 

 

 

14- سررسید هفتگی

سررسید به صورت هفته در دو صفحه،دورنگ،حاوی 48 صفحه اطلاعات کامل فنی مهندسی با جلد گالینگور خارجی .

اندازه: 17 * 24 سانتیمتر.

25/500 ریال

دفترتلفن

دفتر تلفن کلاسوری کیفی

دفتر تلفن کلاسوری در قطع پالتویی با کیف چرمی به همراه خودکار و جعبه .

اندازه : 17* 12 سانتیمتر .

60/000 ریال


دفترتلفن کلاسوری طرح چوب

دفتر تلفن کلاسوری در قطع پالتویی با کاور PVC طرح چوب به همراه جعبه .

اندازه : 18.5 * 12 سانتیمتر .

50/000 ریال


مجموعه خیام

مجموعه ای بسیار نفیس از رباعیات خیام نیشابوری و یک جلد دفتر تلفن . به صورت ته دوخت .

با جلد سلفون 5 رنگ .

60/000 ریال


 

دفتر تلفن مدیران

دفتر تلفن فنری در قطع رحلی با جلد گالینگور طرح چرم .

اندازه : 28 * 21.5 سانتیمتر .

36/000 ریال


دفتر تلفن نفیس

دفتر تلفن فنری در قطع وزیری با جلد گالینگور طرح پوست آهو .

7 تصویر برگزیده از مینیاتورهای استاد بهزاد و رباعیات خیام نیشابوری .

اندازه : 24 * 17 سانتیمتر .

35/500 ریال


دفتر تلفن پربرگ

دفتر تلفن فنری در قطع وزیری با جلد گالینگور.

اندازه : 24 * 17 سانتیمتر .

25/000 ریال

 

 

 

وب بوک

دفتری برای ثبت سایت ها و ایمیل ها به صورت ته دوخت با جلد گالینگور و تمام گلاسه و چهاررنگ .

اندازه : 24 * 17 سانتیمتر .

29/000 ریال

 

 

دفتر تلفن پالتویی کوتاه

دفتر تلفن فنری در قطع پالتویی با جلد گالینگور و سلفون .

اندازه : 20* 10 سانتیمتر .

15/000 ریال

ست رومیزی


ست رومیزی - کد 1

ست رومیزی شامل کره زمین ، ساعت ، جا ی کارت ویزیت ، جا یادداشت و.... در جعبه ای متفاوت .

اندازه : 19.5 * 17 * 35 سانتیمتر .

 

 

ست رومیزی - کد 2

ست رومیزی شامل کره زمین ، تقویم میلادی ، جا موبایل و ... در جعبه ای متفاوت.

اندازه : 35 * 17 * 16 سانتیمتر .

 

 

ست رومیزی - کد 3

ست رومیزی شامل کره زمین ، ساعت کروی بلوری ، جای یادداشت و ... در جعبه ای متفاوت .

اندازه : 38 * 18 * 16 سانتیمتر .

 

 

ست رومیزی - کد 4

ست رومیزی شامل ساعت ، جاموبایلی ، جاخودکار در جعبه ای متفاوت .

اندازه : 34 * 11.5 * 14 سانتیمتر .

 

 

ست رومیزی - کد 5

ست رومیزی شامل ماشین حساب ، کره زمین بلوری ، ساعت ، یادداشت و ... در جعبه ای متفاوت .

اندازه : 30 * 18 * 12.5 سانتیمتر .

 

 

ست رومیزی - کد 6

ست رومیزی شامل ساعت ، جای یادداشت ، تقویم میلادی مکعبی و ... در جعبه ای متفاوت .

اندازه : 34 * 5 * 6 سانتیمتر .

 

 

ست رومیزی - کد 7

ست رومیزی شامل ساعت و تقویم مکعبی میلادی در جعبه ای متفاوت .

اندازه : 16 * 6 * 6 سانتیمتر .

 

 

ست رومیزی - کد 8

ست رومیزی شامل رادیو ، ساعت ، ماشین حساب ، یادداشت و ... در جعبه ای متفاوت .

اندازه : 36.5 * 22 * 15 سانتیمتر .

 

 

ست رومیزی - کد 9

ست رومیزی شامل هواپیما و ساعت و ... در جعبه ای متفاوت .

اندازه : 33 * 20.5 * 22.5 سانتیمتر .

اتمام موجودی

 

 

ست رومیزی - کد 10

ست رومیزی شامل کشتی ، ساعت ، ماشین حساب ، یادداشت و ... در جعبه ای متفاوت .

اندازه : 36.5 * 22.5 * 17.5 سانتیمتر .

اتمام موجودی

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید